Day: January 18, 2018

Blog cá nhân
Chia sẻ kiến thức

Biến blog cá nhân thành bộ CV hoàn hảo, tại sao không?

Khi trưởng thành, rất nhiều người trong chúng ta sẽ phải rời khỏi gia đình vốn là nơi bảo bọc, che chở suốt những năm tháng thơ ấu để thực hiện những đam mê, hoài bão của mình. Có những người sẽ mở một cửa hàng kinh doanh với số vốn có trong tay, nhưng […]

Read More