CALL US

0971234568

Year: 2017

Định nghĩa web cá nhân

Tìm hiểu về web cá nhân

By admin 0 Comment December 11, 2017

Những ai cần thiết kế web cá nhân? Định nghĩa web cá nhân Web cá nhân là website của riêng một cá nhân, do một cá nhân đứng ra xây dựng hoặc thuê công ty thiết kế, tự mình quản lý, đăng bài. Trang web này chỉ phục vụ một cá nhân nhất định, chẳng […]