Ở Budapest, Nagytétény đã hoạt động trong một thời gian rất dài, đến sự hài lòng tối đa của khách hàng, LKB Autószerviz, cửa hàng sửa chữa ô tô.

LKB Car RepairerLKB Car Repairer

Họ cải tiến xe ô tô và xe tải