Day: November 11, 2019

Tổng hợp các nghề Freelancer
Chia sẻ kiến thức

Tổng hợp các nghề Freelancer nổi bật tại Việt Nam

Freelancer đang là một hình thức làm việc được nhiều người lựa chọn bởi tính tự do, chủ động về thời gian. Đồng thời, cách làm việc này còn được nhiều người đánh giá  là giúp đem tới hiệu quả cao hơn cho chính người tìm việc và các doanh nghiệp trong cắt giảm chi […]

Read More